Want to use the app instead?
Head pro
Spel med Andreas
1 x Appointments
General
Friday, June 10, 2022 - Friday, June 10, 2022
Vasatorp Golf Academy Sweden
SEK
1,095.00
Sign up
1. Friday, June 10, 2022 1:00 PM - 5:00 PM
Session Description
About the Pro
Pro Expertises
Pro Locations

Vi äter en god lunch, spelar 9 hål tillsammans och pratar om vad vi har lärt oss.

Vi samlas kl 13.00 för en gemensam lunch i restaurangen.